Vad är Nootropics? | Reachgenius

Nootropics är örter, aminosyror eller substanser som förbättrar hjärnans kognitiva funktioner. Termen nootropics härleds från två grekiska ord: "nous", vilket betyder intellekt och "trepein" vilket betyder att vända. Nootropics är även känt som neuroförstärkare eller minnesförstärkare.

Nootropics historia

Sedan civilisationens början har människor använt örter för att förbättra sina kognitiva förmågor. För tusentals år sedan ordinerade kineserna ginkgo biloba (kinesiskt tempelträd) och huperzine (Lopplumar- en växt i släkte med lummerväxter) för att minska glömska och öka mental fokus.

I Indien har bacopa (en växt tillhörande tjockbladssläktet) använts i århundraden för att förbättra hjärnfunktionerna. Denna växt stimulerar blodflödet till hjärnan och hjälper till att upprätthålla ett hälsosamt sinne.

År 1964 utvecklades en av de första farmaceutiska nootropics av den rumänska läkaren Corneliu Giurgea. Den kallades piracetam och var ursprungligen avsedd till att lindra yrsel och minska trötthet. Ett decennium senare testades piracetam för att se om det också kunde förbättra minnet, vilket det gjorde. Giurgea introducerade därför begreppet nootropic 1972.

Lagstiftning

Örter, aminosyror, peptider, vitaminer och övriga substanser med en nootropisk effekt är i allmänhet lagliga. Dock finns det nootropics som klassas som läkemedel utifrån Läkemedelsverket. Dessa säljs inte av ReachGenius eftersom de kräver recept.  De produkter som säljs hos ReachGenius är lagliga och innehar alla tillstånd från berörda tillståndsmyndigheter såsom miljö och hälsa. ReachGenius tillhanda håller även en tät kontakt med Läkemedelsverket för att säkerställa produkternas klassificering.

Typer av nootropics och dess tillämpning

Racetam
Denna grupp är den vanligaste och tenderar att vara den mest populära. Alla substanser inom denna grupp har en liknande struktur. Det vanligaste och äldsta racetamet är Piracetam som det var den första upptäckta, med en lång och pålitlig historia. Piracetam, tillsammans med Pramiracetam, Oxiracetam och Aniracetam, är alla sammansatta av kväve, syre och väte.

Denna grupp är känd att förbättra minne, fokus, humör, inlärningsförmåga och förbättra energinivåerna. De flesta arbetar med neurotransmittorn Acetylkolin, medan andra förbättrar upptagningen av glutamat. Acetylkolin är avgörande, eftersom det hjälper till i signalerna som skickas över synapser.

Racetamer är också kända för att vara neuroprotektiva. Detta innebär att de kan öka celltillväxten, likaså minska cellernas degeneration. Denna grupp av nootropics är vanliga och används i stor utsträckning.

Kolin 

Kolin finns naturligt i våra kroppar, men de flesta personer har ändå en brist på Kolin. Det är ett vattenlösligt näringsämne som är viktigt för hjärnans funktion och hälsa. Kolintillskott har förmågan att positivt påverka kognition på egen hand. De har visat positiva resultat när det gäller både minne och lärande. Även om de är fördelaktiga på egen hand, tas de ofta i samband med andra nootropics i så kallade stacks. Dessa kolintillskott tas generellt med racetamer, eftersom de ger de bästa resultaten tillsammans.

Utan kolin syntetiseras inte acetylkolin. Eftersom racetamer stimulerar kolinerg receptorn (AChR) är det viktigt att det finns tillräckligt med acetylkolin tillgängligt. Det finns olika kolin nootropics, såsom Citicoline, Centrophenoxin, och Alpha GPC. Att välja rätt kolintillskott beror på vad som passar dig. Alpha GPC tenderar att vara ganska potent. Det har resulterat i många positiva resultat, inklusive ökat minne och lärande hos Alzheimers patienter. Citicolin är också effektivt, eftersom det också ökar dopaminhalterna.

Vitamin B-derivat
Dessa nootropics har härletts från B-vitaminer. Sulbutiamin faller i denna kategori, eftersom det är ett derivat av tiamin som är vitamin B1.
Det syntetiserades först i Japan, efter att en stor del av befolkningen saknade tiamin. Detta berodde på den höga risdieten som konsumerades. Det brukar användas för att behandla låga energinivåer och trötthet, samtidigt som användarna blir mer alerta.

Sulbutiamin är också noterat för att förbättra minnet, eftersom det påverkar kolin, glutamat och dopamin. Det har använts för att behandla degenerativa kognitiva störningar, såsom Alzheimers.

Peptider

En peptid är en proteinförening. Det finns ett antal peptid nootropics på marknaden, men det vanligaste är Noopept. Noopept är nära besläktat med racetamfamiljen, men sägs vara 1000 gånger starkare än Piracetam. Noopept är extremt effektivt vid korsning av blod-hjärnbarriären

Noopept har en effekt på både glutamat och acetylkolin, och det är här Noopept visar likheter med racetamer. Det är känt att förbättra inlärningsförmåga, minne, motivation, hjärnenergi och ökar nivåerna av vakenhet

Ampakiner
Dessa tillskott tenderar att vara nyare i jämförelse med andra nootropics, men är kända för att vara några av de starkaste. De är kända att ha en direkt påverkan på glutamatreceptorer via ökade nivåer av glutamat.

Glutamat är avgörande för lärande och minne, eftersom det spelar en roll i synaptisk plasticitet. Det finns en viss överlappning med vissa racetamer, eftersom de kan stimulera glutamatreceptorer. Dock är stimuleringen som uppnås genom ampakiner är större. Sunifiram är till exempel mycket kraftigare än Piracetam.

Naturliga Nootropics
Dessa tillskott är nootropics som är naturliga. Det innebär att de är växtbaserade och ger naturliga fördelar. De har visat sig öka hjärnhälsan och dess förmåga att fungera.

Dessa tillskott är mycket säkra, men tenderar att vara mindre effektiva än syntetiska nootropics. Några av de bästa naturliga nootropicerna på marknaden är; Valorcin, Ginkgo Biloba och Bacopi Monneri.

Ginkgo Biloba till exempel används som minnes- och koncentrationsförstärkare. Det används också vid behandling av demens och Alzheimers. Detta kinesiska träd har en rik och fördelaktig historia.

Smarta Droger

Nootropics kallas i allmänhet "smarta droger" och smarta droger misstas ofta för nootropics. Sanningen är att dessa ämnen inte helt anses vara nootropiska. Några av dessa tillskott är simulanter, vilket innebär att de tekniskt sätt inte är nootropiska. Det finns dock några tillskott som utgör ”gränsenototropik”, vilket ger liknande fördelar. Modafinil används till exempel för att behandla kronisk trötthet. Det är tänkt att öka neurotransmittorns hyprocretin, vilket ökar nivåerna av energi och motivation. Modafinil är ett reglerat läkemedel, så många användare tar Adrafinil istället. Detta används vanligtvis i en stack, med andra nootropics. När Adrfinil konsumeras, omvandlas det till Modafinil i kroppen. Det används vanligtvis av studenter för att öka vakenheten medan de studerar, och har också använts för att främja koncentration hos individer med ADHD.

Det finns fler biverkningar i samband med dessa smarta droger, så se till att du är medveten om riskerna. Adrafinil rekommenderas till exempel inte för personer som tar andra mediciner eller har hjärtkomplikationer. Rådfråga din läkare om du är osäker.

Biverkningar

Det är fastställt att nootropics är substanser med väldigt få biverkningar, det är dock möjligt att uppleva några milda biverkningar efter att ha tagit ett nootropiskt preparat. Dessa kan vara milt illamående, yrsel, huvudvärk och/eller ökad aptit.

Källförteckning

Ginkgo biloba extract protects brain neurons against oxidative stress induced by hydrogen peroxide, Y Oyama, L Chikahisa, T Ueha, K Kanemaru, K Noda - Brain research, 1996 – Elsevier.

The chronic effects of an extract of Bacopa monniera (Brahmi) on cognitive function in healthy human subjects, C Stough, J Lloyd, J Clarke, L Downey, C Hutchison 2001 – Springer.

The nootropic concept and its prospective implications CE Giurgea - Drug Development Research, 1982 - Wiley Online Library

[Studying specific effects of nootropic drugs on glutamate receptors in the rat brain]. II Firstova, EV Vasil'eva, GI Kovalev - Eksperimental'naia i , 2010.

A systematic review of modafinil: potential clinical uses and mechanisms of action JS Ballon, D Feifel - Journal of clinical Psychiatry, 2006. 

Proof of efficacy of the Ginkgo biloba special extract EGb 761 in outpatients suffering from mild to moderate primary degenerative dementia of the Alzheimer type or multi-infarct dementia. Kanowski S, Herrmann WM, Stephan K, Wierich W, Hörr R. Phytomedicine. 1997 Mar;4(1):3-13. doi: 10.1016/S0944-7113(97)80021-9.

Pharmakopsychiatr Neuropsychopharmakol. 1977 Mar;10(2):49-56. A double blind investigation of piracetam (Nootropil) vs placebo in geriatric memory. Abuzzahab FS Sr, Merwin GE, Zimmermann RL, Sherman MC.

A Phase II Randomized Clinical Trial of a Nutritional Formulation for Cognition and Mood in Alzheimer's Disease. Remington R, Bechtel C, Larsen D, Samar A, Doshanjh L, Fishman P, Luo Y, Smyers K, Page R, Morrell C, Shea TB.

[Effects of the association of sulbutiamine with an acetylcholinesterase inhibitor in early stage and moderate Alzheimer disease]. Ollat H1, Laurent B, Bakchine S, Michel BF, Touchon J, Dubois B. Encephale. 2007 Mar-Apr;33(2):211-5.

 

Meny

Dela

QR kod

Inställningar

Skapa ett gratis konto för att spara gillade produkter.

Logga in